Buradasınız : İlk Yardım

İlk Yardım Çantaları

İlk Yardım Çantaları - İlkyardım uygulamaları için, evde, okulda, iş yerinde, arabalarda, fabrikada, havaalanında, tren istasyonlarında ve diğer tüm aklımıza gelebilecek her yerde ilk yardım çantası bulundurulması gerekmektedir.

İlkyardım uygulamaları için, evde, okulda, iş yerinde, arabalarda, fabrikada, havaalanında, tren istasyonlarında ve diğer tüm aklımıza gelebilecek her yerde ilk yardım çantası bulundurulması gerekmektedir.

İlk yardım çantası direkt bir ısı kaynağından ve çocukların erişebileceği yerden uzak, ne çok nemli ne de kuru bir yerde tutulmalıdır. Mutfak ya da banyo ilk yardım çantasının bulundurulması için uygun bir ortam değildir.

Evde yaşayanların ilk yardım çantasının nerede olduğunu bilmeleri gerekir.Kullanılan malzemelerin sayılarını yeniden tamamlamak ve yerine koymak çokönemlidir. Son kullanma tarihi olan ve tüketilen malzemeleri yenilenmeli vetemiz bir şekilde muhafaza edilmelidir.

PROFESYONEL İLK YARDIM ÇANTASI NEDİR?

Profesyonel ilk yardım çantası, olası bir acil durumda İşyeri hekiminin veya sağlıkgörevlisinin ambulans gelene kadar gerekli müdahaleyi yapabilmesi için özelolarak hazırlanmış bir üründür. Tasarımı, uluslararası standartlardayapılmıştır. Hiçbir şeklinde su geçirmemektedir


CİNSİ MİKTARI
SARGI BEZİ 6 Adet
GAZLI BEZ 6 Adet
ÜÇGEN BANDAJ 2 Adet
BATICON 2 Adet
FLASTER 2 Adet
ÇENGELLİ İĞNE 4 Adet
MAKAS 1 Adet
YARA BANDI 2 Adet
ALM. YANIK ÖRTÜSÜ(İTHAL AVUSTURYA MALI) 1 Adet
ELDİVEN 16 Adet
EL FENERİ (LED IŞIKLI) 1 Adet
PARMAK ATELİ 4 Adet
SERUM 1 Adet
AİRWAY (YETİŞKİN) 1 Adet
AİRWAY (BEBEK) 1 Adet
ŞIRINGA 2 Adet
BİSTÜRİ UCU 2 Adet
ANESTOL 1 Adet
6 LI BANDAJ 2 Adet
8 Lİ BANDAJ 2 Adet
BOYUNLUK (İTHAL) 1 Adet
ATEL 1 Adet
İLK YARDIM EL KİTABI 1 Adet

 

Araç İçi Zorunlu İlk Yardım Çantası Nedir?

İçişleri bakanlığı 26 Eylül 2006 tarihinde yayınladığı ve bu tarihte yürürlüğegiren yönetmelikle, araçlarda bulundurulması zorunlu olan ilkyardım çantasınıniçeriğini değiştirmiştir.

Çanta içerisinde bulunması gerekenler ve yönetmeliğin orijinalini internetsitemizden bulabilirsiniz. Bu çanta acil bir durumda hekim, sağlık görevlisi veilkyardım eğitimi almış herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilecek şekildehazırlanmıştır.

Tasarımı, uluslararası standartlarda yapılmıştır. Hiçbir şeklinde su geçirmemektedir.

İçeriği ve kendisi 1. Sınıf malzeme kullanılarak üretilmiştir


CİNSİ MİKTARI
Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m) 2 Adet
Hidrofil gaz steril (10×10 cm 50'lik kutu) 1 Kutu
Üçgen sargı 3 Adet
Antiseptik solüsyon (50 ml) 1 Adet
Flaster (2 cm x 5 m) 1 Adet
Çengelli İğne 10 Adet
Küçük makas (paslanmaz çelik) 1 Adet
Esmark bandajı 1 Adet
Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden) 1 Adet
Yara bandı 10 Adet
Alüminyum yanık örtüsü (Avusturyadan İthal) 1 Adet
Tıbbı eldiven 2 Çift
El feneri (LED IŞIKLI) 1 Adet
Araç İçi Zorunlu İlkyardım Çantası Yönetmeliği

26 Eylül 2006 SALI Resmi Gazete Sayı : 26301
YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİRYÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sürücü adayları ve sürücülerde aranacaksağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, sürücü adayları ve sürücülerin sağlıkşartları ve muayeneleri ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı KarayollarıTrafik Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarakhazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler (Araçlarda bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri)

MADDE 10 – (1) Araçlarda aşağıda belirtilen ilk yardım malzemeleribulundurulması zorunludur.

Cinsi: Miktarı:
Büyük sargı bezi (10 cm x 3-5 m) 2 Adet
Hidrofil gaz steril (10×10 cm 50'lik kutu) 1 Kutu
Üçgen sargı 3 Adet
Antiseptik solüsyon (50 ml) 1 Adet
Flaster (2 cm x 5 m) 1 Adet
Çengelli İğne 10 Adet
Küçük makas (paslanmaz çelik) 1 Adet
Esmark bandajı 1 Adet
Turnike (En az 50 cm örgülü tekstil malzemeden) 1 Adet
Yara bandı 10 Adet
Alüminyum yanık örtüsü 1 Adet
Tıbbı eldiven 2 Çift
El feneri 1 Adet
Cezai işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayan sürücüler, 2918sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır.

(2) Ayrıca, bu Yönetmelikte belirtilen kural, yasak, zorunluluk ve yükümlüklereuymayan sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

Düzenleme yetkisi

MADDE 12 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere altdüzenleyici işlem yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve İçişleri Bakanları birlikteyürütür.