Buradasınız : İlk Yardım

İlk Yardım Nedir?

İlk Yardım Nedir? - Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

KURUMLAR AÇISINDAN İLK YARDIMIN ÖNEMİ

İlk yardım eğitiminin kuruma sağlayacağı yararlar ;

* Şirket içinde ve dışında oluşan acil durumlarda, ilk müdahalenin bilinçli bir şekilde yapılmasını sağlar.
* Eğitimin paylaşılmasıyla kurum çalışanlarının yakın çevresinin de bilinçlenmesine katkıda bulunulur
* Toplumda oluşmamış ilkyardım bilincinin düzeltilmesine katkı sağlar.
* Personelin kuruma ait olma duygusunu güçlendirir.
* Personelin sağlık sorunu ortaya çıkmadan olası hastalıklara karşı korunma bilincini geliştirir.
* İlkyardım eğitiminin insan hayatına verilen önemle paralel olması bilinciyle, çalışanların bağlı bulunduğu kuruma, daha sempati ile bakmasına ve iş veriminin artmasına katkı sağlar.
* Ayrıca alınan acil müdahale ve ilkyardım eğitimi, kurum imajının yükselmesine katkıda bulunur .