Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlk Yardım

Sağlık  Bakanlığı Onaylı Sertifikalı İlk Yardım - Ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin istenen düzeye ulaşmasında özel sektörün de sorumluluğunun bulunduğunu görerek, kendimize acil durumlarda oluşan ölümlerin ve sakatlanmaların azaltılmasına katkı misyonunu seçtik.Bu kapsamda;

Ülkemizde acil sağlık hizmetlerinin istenen düzeye ulaşmasında özel sektörün de sorumluluğunun bulunduğunu görerek, kendimize acil durumlarda oluşan ölümlerin ve sakatlanmaların azaltılmasına katkı misyonunu seçtik.Bu kapsamda;

ANTALYA CANSEVEN İLK YARDIM Ailesi olarak hedeflerimiz;

 1) Toplumun her kesimine ilk yardım eğitimlerinin verilmesi sağlamak ve özellikle olağanüstü olaylar için hazır ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

 2) Özellikle okullarda ilk yardım eğitimlerinin ders olarak anlatılması için gerekli olan her türlü çabayı göstermek. 

3) Ülkemizde ilk yardım eğitimlerini uluslararası düzeye getirmek için ilk yardım eğitmeni yetiştiren bir merkez haline gelmek.
 
4) Toplumumuzun her kesimine yaygın, etkin, çağdaş bir şekilde sağlığa ve insan hayatına önem veren kişi, kurum ve kamuya uluslararası standartlarda her türlü ilk yardım ve acil yardım hizmeti sunmaktır. 

5) Uluslararası standartlarda ilk yardım ve acil yardım hizmetlerinin ülkemize yerleştirilmesini, gelişmesini ve etkin bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamak.